Ovaj tab sadrži stranice koje ste zabilježili klikom na Dodaj u favorite, pri vrhu sredine stranice. A kada se radi o oglasima, odnosno ponudi imate i mogućnost grupnog slanja upita što vam znatno olakšava rad i pretraživanje. Dakle, predlažemo da pretražite ponudu, zabilježite si interesantne oglase, te poslije na miru pregledate detalje i odaberete vama interesantne.