Istražite ponuduHoteliPrivatni smještajApartmaniSobeKućeRestoraniCaffe_bar
Plava IstraBaleBanjoleFažanaLabinLižnjanMarčanaMedulin
Zelena IstraBarbanBrtoniglaBujeBuzetCerovljeGračišćeGrožnjan

Plusing - prijevodi Istra

  • Dodaj u favorite
  • Ova vam funkcija omogućava da zabilježite stranice koje vam se sviđaju za kasnije uspoređivanje, grupno slanje upita i slično. Zabilježene stranice se pojavljuju u desnoj koloni gore, pod "BOOKMARKS" tabom i ne spremaju se u vaše browser favorite!

*Trebate kvalitetan i hitan prijevod?
*Ne znate kome se obratiti?
*Kontaktirajte nas sa povjerenjem i zatražite besplatnu procjenu vašeg teksta!!!

Prijevodi

Što je prijevod?

Prijevod je umjetničko djelo i vrlo zahtjevan proizvod gdje prevoditelj mora pokazati svoje znanje jezika, poznavanje kulture određenog govornog područja, a isto tako i svoje opće znanje u različitim područjima i segmentima. Možemo reči kako prevoditelj slijedi Sokratovu izreku "znam da ništa ne znam" i bavi se poslom konstantnog istraživanja i učenja.

Zašto su stručni prijevodi skupi?

Iza naizgled samo količine stranica pisanog teksta stoji veliki trud. Prevođenje je vrlo složen posao. Dobar prijevod nije samo puko prebacivanje teksta sa jednog jezika na drugi već se sastoji od višestrukog lektoriranja, opsežnog istraživanja, uporabe vlastitog znanja.

Pisani se prijevodi dijele na ovjerene i neovjerene prijevode.

Neovjereni prijevodi su prijevodi tekstova i isprava za koje nije potrebna ovjera ovlaštenog sudskog tumača kao što su: životopisi, prospekti, brošure, upute za uporabu, web stranice, katalozi , dopisi, jelovnici, turistički vodiči, leci i dr.

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje nadležni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Sudski tumač izdaje sljedeće prijevode: ovjereni prijevod osobnih isprava, ovjereni prijevod javne dokumentacije, ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava, ovjereni prijevod tehničke dokumentacije, ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije.

KONSEKUTIVNI PRIJEVOD

Konsekutivno prevođenje je oblik usmenog prevođenja pri kojemu prevoditelj iznese sažetak govora tek kad govornik završi svoje izlaganje (obično u dogovorenim razmacima). Taj tip prijevoda prikladan je isključivo za manje skupine te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema.

PRIJEVOD UZ PRATNJU

Prijevod uz pratnju je idealan za poslovni sastanak, razgledavanje ili službenu večeru.Plusing prijevodi Vam može olakšati sudjelovanje na raznim sastancima, intervjuima,sajmovima i raznim službenim i neslužbenim situacijama gdje je potrebno neformalno i spontano prevođenje (sportski događaj, obilazak grada…)

LEKTURA I KOREKTURA

Lektura je uspoređivanje prijevoda s izvornim tekstom, pri čemu se provjerava jesu li napravljene pogreške u pisanju, pravopisne ili gramatičke pogreške, je li nešto možda izostavljeno ili nejasno. Lektor će također obratiti pozornost na uporabljeni stil i vokabular te može prevoditelju ponuditi konstruktivne savjete koji će poboljšati sintaksu i jasnoću teksta. Provjerit će tablice, znamenke, brojeve, imena, kratice, razmake, rečenične znakove, mjerne jedinice itd.

Cijene

*Prijevod se ne naplaćuje po stranici već po ‘kartici’.
*Jedna kartica se sastoji od  1450 znakova prevedenog teksta sa razmacima.
*Cjenik prijevoda ovisi o vrsti i složenosti teksta, jeziku i roku u kojem prijevod treba biti isporučen.

*Svi prijevodi se provjeravaju i lektoriraju.
*Za veće tekstove je moguće je dogovoriti određeni popust i besplatan prijevod probne kartice.  
*Hitno prevođenje dodatno se naplaćuje prema zakonu

*Postoji mogućnost ugovaranja posebnog cjenika sa stalnim klijentima ovisno o učestalosti potrebe i količine tekstova za prijevod.

*Ovjereni se prijevod dodatno naplaćuje. Vidi 'Pravilnik o sudskim tumačima'
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289971.html

Sljedeće posebne usluge mogu se naplaćivati ovisno o utrošenom vremenu (tarifa po satu):
*Posebna grafička obrada
*Lektura i ispravak teksta koji je sastavila ili prevela druga osoba
*Prijevod naknadnih izmjena izvornika već prevedenog teksta

Kontakt

Plusing prijevodi
Peroj 13A
52429 Grožnjan-Grisignana

ili

Glagoljaša 18
52466 Novigrad


Kontakt: e-mail

info(at)plusing-prijevodi.hr
lorena.oplanic(at)gmail.com
www.plusing-prijevodi.hr

gsm. 00385 91 506 0197

Plusing prijevodi je agencija koja nudi sljedeće usluge:

*prevođenje tekstova (svi europski jezici)
*sudski ovjereni prijevodi (talijanski i engleski)
*lektura i korektura
*simultano i konsekutivno prevođenje
*prijevod uz pratnju

Kontaktirajte nas besplatno putem Skypea!

Ako ne možete doći do nas, mi ćemo Vas besplatno posjetiti!

 
Vrste prijevoda:

Ponuda Standard
*Prijevod diplomiranog prevodioca.

Ponuda Premier
*Prijevod diplomiranog prevodioca,
*Lektura izvornog govornika (native speaker)

Ponuda Professional
*Prijevod stručnjaka iz tematike prijevoda,
*Lektura izvornog govornika


Dostava i isporuka tekstova

►  elektroničkom poštom: info@plusing-prijevodi.hr ;lorena.oplanic@gmail.com
►  na CD-ima, USB uređajima,
►  faksom, poštom, ekspresnom poštom,

 

Vaše pretrage


    Favoriti
    Sponzorirani oglasi